»
Розклад уроків старшої школи
на 2018-2019 н.р.
«

Корпоративний фільм школи


Можна довго сперечатися про те якою повинна бути сучасна освіта України – гуманітарно спрямова або технічна, точна чи природнича… Ми не сперечаємось! Ми твердо знаємо, що інформаційні технології – це невід’ємна частина сучасного життя.

Запрошуємо до співпраці!

Методологія викладання ІТ у школі

При розробці цього етапу в програмі по інформатиці для нас базовим було припущення того, що в даний час вчення комп‘ютерним технологіям і інформатиці постійно відстає і не встигає за стрімким розвитком самих технологій. Тому зараз актуальною стає підготовка що вчиться до діяльності в світі постійний змінних інформаційних технологій, що розвиваються. В зв‘язку з цим важливіше стає не уміння учнів вирішувати конкретні прикладні завдання, використовуючи відповідні програмне забезпечення, а здатність учнів орієнтуватися в світі комп‘ютерних технологій, здатність орієнтуватися в нових програмних продуктах, здатність вирішити нове (нестандартну) завдання і здатність знайти найбільш оптимальний спосіб рішення задачі.

Друге припущення, яке визначає нашу позицію при розробці цього етапу вчення інформатиці, – це створення можливостей для самовизначення учня.

Тут ми маємо на увазі різних типів спеціалізацій в інформатиці. Ми вважаємо, що в рамках вчення інформатиці на 2-м етапі учні повинні спробувати себе в різних спеціалізаціях, освоїти і зрозуміти яких типів діяльності «заховані» за цими спеціалізаціями. Нашим вихованцям під час вчення в основній школі ми пропонуємо рад спеціально спроектованих майстерень, де вони можуть випробувати на собі різних типів діяльності в інформатиці – програміст, дизайнер, системщик-инженер, адміністратор комп‘ютерних мереж, користувач.

Базуючись на цих припущеннях, нами розроблений базовий курс «Комп‘ютерних технологій» для учнів основної школи.

Основними цілями цього курсу є:

 •  Формування основних вистав, пов‘язаних з комп‘ютерною технологією.
 •  Формування системи основних понять сучасної комп‘ютерної технології.
 •  Освоєння основ офісної технології.
 •  Формування способів самостійної роботи на комп‘ютері.
 •   Введення в сучасних інтернет-технологіями.
 •   Занурення учнів в різні інформаційні спеціалізації.
 •   Інтеграція комп‘ютерних технологій і інших учбових предметів.
 •   Створення умов для створення власної програми вивчення предмету інформатика.

При роботі з учнями школи ми виділяємо наступні особливості вивчення інформатики на етапі основної школи:

1. Використання програмного і апаратного забезпечення не лише шкільного кабінету інформатики. У останні декілька років матеріально-технічна база шкіл і що вчаться нестримно змінилася. Наші опитування учнів показують, що на даний час у 100% учнів є доступ до Інтернету. Такі показники дозволяють в досить сильній мірі задіювати домашні «ресурси» учнів.

2. Використання мережевих можливостей освіти. Розвиток інтернет-технологій дозволяє організувати мережеву взаємодію між учнями і викладачами. На наш погляд, таким чином, ми формуємо в учнів норми електронної комунікації, яка вже в недалекому майбутньому стане невід‘ємним елементом нашого життя.

3. Використання комп‘ютерних технологій в рамках інших предметів. Велика кількість програм, мультимедійних енциклопедій і освітніх ресурсів в Інтернеті дозволяє доповнювати роботу учнів по інших предметах заняттями в комп‘ютерному класі і у себе удома, надаючи тим самим ширший спектр індивідуального роботи учнів.

Таким чином, основні цілі вивчення інформатики на етапі старшої школи наступні:

 • Організація самовизначення в спеціалізаціях по предмету.
 • Створення необхідних умов для розробки індивідуальної програми (траєкторії) вивчення предмету.
 • Відробіток методів проектування і програмування на наочному матеріалі.
 • Формування деятельностного відношення до предмету інформатики.

Особливостями цього 3-го етапу курсу інформатики є відносно вільний режим учнів в рамках особистих освітніх програм, а також особливий тип взаємодії з викладачем, який з позиції вчителя переходить в позицію консультанта або рівноправного учасника проекту.

Таким чином, по завершенню 3-го етапу ми отримуємо наступні принципові для нас результати:

 • диференціація спеціалізованих учбових груп, що вчаться з паралельним формуванням («користувачі», «дизайнери», «програмісти» і так далі);
 • формування професійного відношення до своєї учбової діяльності;
 • створення умов для реалізації індивідуальної проектної діяльності учнів.


comments powered by HyperComments