»
Розклад уроків старшої школи
на 2018-2019 н.р.
«

Корпоративний фільм школи


Можна довго сперечатися про те якою повинна бути сучасна освіта України – гуманітарно спрямова або технічна, точна чи природнича… Ми не сперечаємось! Ми твердо знаємо, що інформаційні технології – це невід’ємна частина сучасного життя.

Запрошуємо до співпраці!

Концепт викладання інформаційних технологій у школі

Інформатика в даний час стає одним з базових шкільних предметів. Це пов‘язано з тим, що в сучасному суспільстві комп‘ютер використовується у всіх сферах життя людини і є необхідним інструментом у різних областях знання.

На сучасному етапі існує велика кількість підручників, що містять базовий курс з інформатики для загальноосвітніх шкіл. У той же час практично відсутні підручники з інформатики, що враховують спеціалізацію шкіл. На думку авторів, у школах з поглибленим вивченням певних предметів курс інформатики повинен бути розширений і поглиблений з урахуванням спеціалізації.

Курс інформатики повинен складатися з трьох частин:

 • основний курс (підготовка кваліфікованих користувачів ПК);
 • просунутий курс (вміщує наступні розділи: застосування комп‘ютера для роботи з базами даних, основи алгоритмізації і програмування, загальна схема розв‘язання будь-якої задачі за допомогою ПК);
 • курс спеціалізації (розділи інформатики, пов‘язані зі спеціальним застосуванням комп‘ютерів відповідно до предметної спеціалізації учнів).

Перші дві частини є обов‘язковими для всіх загальноосвітніх шкіл, у той час як зміст третьої частини повинен змінюватися в залежності від предметної спеціалізації школи чи класу.

Фізико-математичний напрямок

Об‘єктно – орієнтоване програмування.

 • Перехід від структурного програмування до ООП.
 • Поняття об‘єкта й класу та їхній взаємозв‘язок.
 • Інкапсуляція, спадкування, поліморфізм базові поняття ООП.
 • Створення найпростіших програм із застосуванням об‘єктно-орієнтованого підходу мовою Object Pascal.

Особливості програмування під Windows

 • Поняття події й повідомлення Windows.
 • Характеристика внутрішньої організації ОС Windows як системи, що обробляє повідомлення.
 • Структура програми під Windows. Взаємодія Windows-додатка з ОС.

Програмування в середовищі Delphi

 • Основні поняття візуального програмування.
 • Характеристика інтегрованого середовища розробки Delphi. Основні функціональні можливості.
 • Поняття компонента і VCL – бібліотеки компонентів.
 • Створення додатків у середовищі Delphi із використанням стандартних компонентів.
 • Знайомство з ієрархією класів у Delphi.

Гуманітарний напрямок

 • Графічний редактор CorelDraw.
 • Загальна характеристика й призначення існуючих графічних редакторів.
 • Основні функціональні можливості пакета CorelDraw.
 • Створення рекламного буклета за допомогою CorelDraw.
 • Видавнича система PageMaker.
 • Загальна характеристика й призначення існуючих видавничих систем.
 • Основні функціональні можливості пакета PageMaker.
 • Створення дитячого журналу за допомогою PageMaker.
 • Створення Web-сторінок. Поняття Web-дизайну.

Економічний напрямок

 • Використання ППП для статистичної обробки даних у задачах з економічної географії на прикладі пакета Excel.
 • Основні статистичні поняття. Знайомство зі статистичними функціями і їхнім застосуванням у Excel.
 • Розгляд конкретних спеціалізованих задач з економічної географії і їхнє розв‘язання за допомогою Excel.
 • Розв‘язання типових задач з економіки засобами існуючого ПЗ.
 • Запропонований курс інформатики допоможе учням більш обдумано й цілеспрямовано застосовувати ПК у подальшій роботі зі спеціальності.

 

Автори: І.Т. Зарецька, Т.В. Семенова [Харківський національний університет]


comments powered by HyperComments