»
Розклад уроків старшої школи
на 2018-2019 н.р.
«

Корпоративний фільм школи


Можна довго сперечатися про те якою повинна бути сучасна освіта України – гуманітарно спрямова або технічна, точна чи природнича… Ми не сперечаємось! Ми твердо знаємо, що інформаційні технології – це невід’ємна частина сучасного життя.

Запрошуємо до співпраці!

Технічне забезпечення бібліотеки

Керівництво навчального закладу забезпечує бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп‘ютерною технікою і технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням.

Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

Завдання, зміст роботи, взаємозв‘язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються положеннями про них і Правилами користування бібліотекою.

Правила користування бібліотекою розробляються на підставі типового положення і затверджуються ректором (проректором) вищого навчального закладу.

Річні плани та звіти про роботу бібліотеки затверджуються директором навчального закладу.

Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого законодавства.

Бібліотека залучає читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності.


comments powered by HyperComments