»
Розклад уроків старшої школи
на 2018-2019 н.р.
«

Корпоративний фільм школи


Можна довго сперечатися про те якою повинна бути сучасна освіта України – гуманітарно спрямова або технічна, точна чи природнича… Ми не сперечаємось! Ми твердо знаємо, що інформаційні технології – це невід’ємна частина сучасного життя.

Запрошуємо до співпраці!

Зміст роботи

Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.

Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування читачів на абонентах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

Безкоштовно забезпечує читацький контингент навчального закладу основними бібліотечними послугами.

Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою МБА*, міжнародного абонементу, внутрішнього та міжнародного книгообміну.

* Послуги МБА здійснюються між вузівськими бібліотеками безкоштовно.

Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів навчального закладу, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

Підвищує ефективність інформаційного забезпечення читачів за рахунок взаємодії з органами НТІ та забезпечує читачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

Організовує роботу громадських інформаторів кафедр і наукових підрозділів навчального закладу, надає їм необхідну методичну допомогу.

Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі навчального закладу, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди тощо.

Організовує для студентів згідно з навчальним розкладом заняття з основ інформатики, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання в навчальному процесі та науковій роботі шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок та інше.

Надає читачам додаткові платні послуги відповідно діючим постановам, виходячи з наявності умов та можливостей на місцях.

Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень.

Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою оптимізації їх використання. Вносить до Міносвіти України та видавництв пропозиції щодо видання навчальної та науково-методичної літератури.

Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію та консервацію.

Створює і веде систему бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек, традиційних і сучасних машинних носіїв інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

Веде роботу по пропаганді та розкриттю бібліотечних фондів.

Спільно з громадськими організаціями та викладачами навчального закладу проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, інші масові заходи.

Веде господарсько-економічну діяльність, спрямовану на покращання умов праці читачів та співробітників бібліотеки на основі даних повноважень.

Бере участь у міжнародних бібліотечних програмах.

Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги та ін.

Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід, а також результати бібліотечних науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на нові бібліотечні технології.

Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) по удосконаленню всіх напрямків діяльності бібліотеки.

Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки. Організовує навчання фахівців бібліотеки роботі з комп‘ютерною технікою в автоматизованих системах.


comments powered by HyperComments