»
Вступні випробування до школи
на 2018-2019 н.р.
«

Корпоративний фільм школи


Можна довго сперечатися про те якою повинна бути сучасна освіта України – гуманітарно спрямова або технічна, точна чи природнича… Ми не сперечаємось! Ми твердо знаємо, що інформаційні технології – це невід’ємна частина сучасного життя.

Запрошуємо до співпраці!
Wednesday 15 August 2018

ЗНО. Питання та відповіді

ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ
З яких предметів проводиться незалежне тестування?

Цього року тестування проводилось з восьми предметів:

  1. українська мова та література
  2. історія України
  3. математика
  4. біологія
  5. фізика
  6. хімія
  7. географія
  8. іноземна мова

Кожен зареєстрований учасник оцінювання мав можливість пройти тестування з п’яти навчальних предметів: української мови (обов’язково) та одного-чотирьох предметів із поданого списку.

Які способи підготовки до тестів?

Завданнятестів повністю відповідають шкільній програмі. Зразки тестових завдань є на Порталі про зовнішнє тестування www.useti.org.ua. Також їх можна купити у вільному продажі. Проте, вони є лише зразками, які мають на меті вироблення звички до вирішення певного типу завдань та навчити вирішувати аналогічні.

Наскільки складними є тести для випускників шкіл?

Тестові завдання складаються на базі шкільної програми та мають різні рівні складності. Складніші завдання дають більшу кількість балів. Окрім тестових завдань з відповідями на вибір, є й інші формати завдань, коли готових відповідей немає. Також використовуються завдання творчого характеру, де потрібна розгорнута відповідь.

Якщо учень ще не отримав внутрішнього паспорта, чи він може зареєструватись тестування?

Так, можна зареєструватись також через свідоцтво про народження, або інші документи, що посвідчують його особу (перелік є на сайті реєстрації).

Що робити, якщо під час проведення тестування учень захворів?

Існує додаткова сесія тестувань для учнів, які з певної причини не змогли бути на тестуванні, наприклад через хворобу, відсутність в країні, запізнення і та ін.

Чи дійсні результати минулорічних тестувань?

Результати минулорічних тестувань не дійсні. Абітурієнт має знову скласти тести, адже колишні іспити в ВНЗ також діяли тільки протягом однієї вступної кампанії.

Скільки треба платити за тест?

Випускники складають тести безкоштовно.

Чи можна скласти тест двічі поспіль? Скільки разів можна перескласти тест?

Цього ж року перескладати тест не можна. Можливо, у майбутньому можна буде скласти тест повторно.

Чи інструктори, які слідкують за проведенням тестів, проходять спеціальне навчання?

Так, інструктори проходять спеціальний інструктаж. Крім того, вони отримують усю інформацію в письмовому вигляді.

Чи дозволяє система ЗНО уникнути стресу?

Під час тестування не має стресу через суб’єктивність екзаменатора. Пункт тестування, в якому абітурієнт складає тест, розташований поблизу місця його проживання. Таким чином абітурієнт може зосередитись на змісті самого тесту, а не на зовнішніх факторах.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА РИЗИКИ
Чи може відбутися витік інформації щодо змісту тестів?

Є обмежена кількість осіб, які знають зміст тестів, тому у випадку витоку інформації, причетних можна швидко виявити. Всі причетні до підготовки матеріалів тестування несуть кримінальну і фінансову відповідальність за розголошення інформації.

Які існують ризики української програми зовнішнього тестування?

У системі зовнішнього оцінювання існують людські і технічні ризики. Щоб протистояти їм, розроблені технології безпеки. Наприклад, щоб не було витоку інформації щодо змісту тестових завдань, створена система, за якої одна особа не може знати усі завдання в певному тесті. Подібним чином продумані способи уникнення інших ризиків, включно з технічними, наприклад у разі відключення світла

Які санкції накладаються за використання мобільного телефону під час тестування?

Результат тесту анулюється повністю. Регламентна комісія регіонального відділення УЦОЯО приймає рішення по кожному такому випадку.

ПЕРЕВІРКА ТЕСТІВ
Наскільки об’єктивною є процедура перевірки тестів?

Частину тесту з закритими відповідями перевіряє комп’ютер. Частину з відкритими запитаннями перевіряють незалежні екзаменатори – фахівці з кожного предмету. Всі бланки з відповідями перевіряють двічі, а коли оцінки не співпадають, старший екзаменатор перевіряє втретє і обирає об’єктивніший результат.

Чи зберігається конфіденційність?

Ті, хто займається перевіркою, не знають імені учня, адже на роботі позначений лише номер. Це забезпечує об’єктивність перевірки, а також гарантує конфіденційність. Лише сам учень може ідентифікувати номер запрошення з відповідним номером у списку результатів, що будуть надані школам. Таким чином забезпечується право учня на нерозголошення персональних даних.

Для чого потрібен номер результату?

Він потрібен ідентифікації результату та забезпечення його конфіденційності. На бланках відповідей використовуються засоби зашифровування з допомогою штрих-кодів, які не мають візуальних цифрових позначень. Ці штрих-коди забезпечують анонімність бланку. Викладач, який перевіряє роботу учасника незалежного тестування, не знає, кому вона належить.

Чи є можливості маніпулювати штрих-кодами та номерами?

Немає жодних можливостей для маніпуляцій. Технологія здійснення зовнішнього незалежного оцінювання передбачає процедуру секретності. Штрих-код на роботі учасника тестування зчитується спеціальним сканером. Номер результату учня видає комп’ютерна програма. Вся інформація щодо програмного забезпечення зберігається під строгим захистом, доступ до неї обмежений. Розкодування результатів відбувається в присутності комісії і протоколюється.

Що відбувається, якщо з якоїсь причини порушена конфіденційність чи інша складова технології зовнішнього тестування?

Якщо це станеться, винна особа бере на себе адміністративну відповідальність аж до відшкодування вартості проведення тестування.

Де гарантія, що не буде корупції при перевірці?

Усі роботи зашифровані та застосовуються інші технології захисту, наприклад факторний аналіз результатів на випадок, якщо хтось в аудиторії розповсюджував підказки.

Чи можливі технічні помилки або комп’ютерні збої при перевірці?

Можуть бути технічні збої у програмах, вимкнення електрики, екзаменатор може захворіти, але тест у будь-якому випадку буде перевірений, навіть якщо через ці причини доведеться витратити більше часу.

Хто може бути присутнім при перевірці результатів тестування?

Стороннім особам не можна бути присутнім під час перевірки тестів. Сторонні особи, включно з вчителями та представниками ВНЗ, не мають доступ до робіт, ні до, ні підчас, ні після перевірки. Лише екзаменатори, залучені до процесу. Крім того, кожен екзаменатор має доступ лише до тієї частини роботи учня, за яку він відповідає, і лише до окремих робіт, які він перевіряє.

Кожен експерт перевіряє тільки бланки з відповідями, що їм надані, не має права перевіряти бланки, надані іншому екзаменатору. Відповідальні за комп’ютерну обробку бланків відповідей закритих запитань мають доступ лише до тих бланків, які їм було вручено.

Чи зменшують бали за неправильні відповіді?

Ні, за неправильну відповідь учасник тестування отримує “0”.

Як підраховуються бали за тест?

Кожне завдання, в залежності від його складності, має певну кількість так званих робочих тестових балів. Потім ці бали стандартизуються за певною шкалою. УЦОЯО представляє результати тестування в двох шкалах: у 12-бальній, яка придатна для зарахування як результат державної підсумкової атестації, а також у стандартизованій шкалі від 100 до 200 балів.

ВНЗ були надані рекомендації щодо того, як цю шкалу перетворювати у будь-які інші шкали. Оскільки в Україні ВНЗ застосовують дуже різні шкали (і 5-бальні, і 12-бальні, і 20-тибальні і т.д.), УЦОЯО виробив алгоритм переведення результатів зовнішнього оцінювання у будь-яку шкалу ВНЗ.

ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Як учень може дізнатися про результати?

  • За списками, що надсилаються до школи.
  • Отримавши сертифікат.

Чи батьки можуть дізнатися про результати тестів?

Результати тестів подаватимуться безпосередньо учневі. Кожен учень має право повідомити ці результати, кому захоче.

Якщо випускник та/чи його батьки не згодні з результатами тестів, куди і кому подавати апеляцію? В які терміни?

Тест можна складати лише один раз. У разі незгоди з результатами існує можливість подати апеляцію. Апеляцію слід подавати до УЦОЯО. Кінцевий термін подачі апеляції 15 липня 2009 року.

Як можна перевірити легітимність документу?

Легітимність документу про освіту можна перевірити на сайтах: www.osvita.net та www.vstup.info. Починаючи з 2009 року всі документи про освіту вступників до вищих навчальних закладів будуть перевірятися приймальними комісіями.

Контролювати продаж підроблених документів про освіту має Міністерство внутрішніх справ.

Якщо учень запізнився на тестування, як він отримає атестат?

Практика складання зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року свідчить, що трапляються випадки анулювання результатів тестування, неявки, у тому числі з поважних причин, на тестування, що унеможливлює зарахування результатів тестування як державну підсумкову атестацію.

З метою вчасного отримання атестата про повну загальну середню освіту випускник складає у школі державну підсумкову атестацію з предмета, який винесено на спеціальну сесію. При цьому слід подати на ім’я директора школи відповідну заяву.


comments powered by HyperComments