»
Розклад уроків старшої школи
на 2018-2019 н.р.
«

Корпоративний фільм школи


Можна довго сперечатися про те якою повинна бути сучасна освіта України – гуманітарно спрямова або технічна, точна чи природнича… Ми не сперечаємось! Ми твердо знаємо, що інформаційні технології – це невід’ємна частина сучасного життя.

Запрошуємо до співпраці!
Thursday 13 August 2020

Виховання

Зовнішній вигляд
Самоврядування
Педагог-організатор
Сценарії заходів та свят

Колектив школи у своїй роботі використовує основні нормативні документи про школу, плідно працює у напрямку національного та громадянського виховання учнів, формування у них свідомого ставлення до навчання і праці, створення життєдіяльних класних колективів.

Модель родинно-шкільного виховання (2013)

Пріоритетними напрямками роботи є:

– формування творчо мислячої особистості з розвинутим почуттям національної гідності і чітко визначеною громадянською позицією;
– турбота про фізичне здоров`я учнів;
– співтворчість вчителів, учнів та батьків;
– превентивне виховання учнів;
– забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних традиціях і загальнолюдських цінностях.

Визначення даних напрямків і завдань виховної роботи було зроблено завдяки всебіч-ному вивченню соціально-педагогічних умов діяльності школи. Були вивчені і проаналізовані:

– особливості мікрорайону;
– контингент учнів (складено соціально-педагогічний паспорт школи);
– контингент батьків;
– зроблено аналіз педагогічних кадрів, зокрема класних керівників.

Майже всі класні керівники багато уваги приділяють своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, укріпленню контактів з батьками, взаємодії з учителями – предметниками. Заступник директора з виховної роботи Базиленко Н.Г. здійснювала постійний контроль за роботою класних керівників та роботою педагога–організатора Савченко Я.В.

Велика увага приділяється питанню охорони дитинства. У соціально-педагогічному паспорті школи відображені всі категорії дітей, які можуть потребувати і потребують допомоги, призначено громадського інспектора з охорони дитинства Полякову С.І.


comments powered by HyperComments